Vanaf 1 januari 2019 start het Landelijk Implantaten Register (LIR). Dit houdt in dat zorgverleners gegevens over ingebrachte implantaten moeten registreren in het medisch dossier van de patient en moeten aanleveren aan het LIR. Tevens is de zorgverlener verplicht om de patient de gegevens over de geïmplanteerde hulpmiddelen schriftelijk te verstrekken.

De gegevens die vastgelegd dienen te worden vanaf 1 januari 2019;

A.   De naam van de zorgaanbieder

B.   De naam van de fabrikant van het implantaat

C.   De productnaam van het implantaat

D.   Het producttype van het implantaat

E.    De unieke aanduiding van het implantaat

F.   Het lot- of serienummer van het implantaat

G.    De datum van de implantatie

H.   De datum van explantatie van het implantaat, indien van toepassing

I.     De datum van overlijden van de patient, indien van toepassing.

Barcodes

De verpakking van een implantaat bevat vaak een deel van de bovenstaande gegevens. De naam van de fabrikant, het artikelnummer, en lot- of serienummer staan vrijwel altijd vermeld. Om de administratieve lasten te verlichten kan ervoor gekozen worden het EPD/ZIS zo in te richten dat de barcodes op de verpakkingen gescand kunnen worden met barcodescanners, op de OK. De barcode bevat doorgaans slechts het lot- of serienummer en de expiratiedatum. Op basis van de barcode worden ook de naam van de fabrikant, de productnaam en het producttype automatisch toegevoegd, veelal vanuit een ERP systeem. De overige gegevens zoals de datum van implantatie zijn al vastgelegd in het EPD/ZIS. De overheid verwacht dat ziekenhuizen op 1 januari 2019 klaar zijn voor deze manier van registreren, maar de ervaring leert dat niet iedere op schema ligt met de implementatie. De inspectie heeft toegezegd de aanleverplicht niet te handhaven tot januari 2020.