Data management

Verhuurmutaties

Een vlotte overgang van een woning naar de volgende huurder is een belangrijke inkomstenverhoger. Een dag huurderving kost gemiddeld 35 Euro. Het voorspellen van verhuurmutaties en efficiëntie in het plannen en uitvoeren van de ketenprocessen loont. Het koppelen en analyseren van de diverse databronnen binnen woningcorporaties helpt de aansturing van ketenpartners.

Niet planmatig Onderhoud (NPO)

First-time-right onderhoud is een wens en uitdaging van iedere organisatie. Bij woningcorporaties is dit niet anders. Door de vele databronnen is het verstrekken van informatie en aansturen van de onderhoudspartner vaak een data-uitdaging. We koppelen verschillende databronnen aan elkaar om tot een eenduidige onderhoudsopdracht te komen.

Verbetering klantcontactcenter

Woningcorporaties hebben veelvuldig contact met hun bewoners. De mate van de bereikbaarheid, het luisterend oor en het nakomen van afspraken zijn een groot onderdeel van het woongenot van de bewoners. Door het koppelen van telefoondata, CRM data, ERP data en ketenpartner data krijgen klantcontactcentermedewerkers een integraal klantbeeld. Hierdoor kunnen ze beter inspelen op klantvragen en het ondersteunt het komen tot de juiste oplossing.

Aanvullende services

Als woningcorporatie heb je niet alleen een rol als huisvester maar spelen ook aanvullende services en een correcte afhandeling een rol. Dit is geen sinecure. Er is veel handmatige administratie rondom schoonmaak, elektra, en andere services. Bovendien vereist de wet juiste administratie. Fouten kunnen leiden tot financiële risico’s. Met een lean aanpak verbeteren onze data-engineers het administratieve proces rond aanvullende services.

Vastgoed Informatie Controleren en Zichtbaar maken

VICZ66

Voor een adequate vastgoedsturing is het voor een woningcorporatie noodzakelijk over de correcte gebouwinformatie te beschikken. Over een gebouw is veel informatie beschikbaar, maar wel uit verschillende en vaak niet direct vergelijkbare bronnen, zoals ERP, Kadaster, etc. Bij 66Controls vertalen en controleren wij vastgoeddata uit diverse bronnen en koppelen dit onderling en aan het gebouw. Alle informatie bij elkaar. Vergelijken wordt daarmee een stuk makkelijker. U krijgt daarbij de informatie ook direct beschikbaar op kaart. VICZ66 heet het gereedschap om dit voor elkaar te krijgen. Het gebouw (met verhuurde eenheden) staat centraal. En is ook symbool voor de vastgoedportefeuille.

Het gebouw snappen

 • Leegstand
 • Huuropbrengst
 • Onderhoud
 • Duurzaamheid
 • Verdeling kosten
 • Tevredenheid huurder
 • Doorbelasting VVE’s

Artikel Corporatiegids

Data visualiseren levert nieuwe inzichten en betere beslissingen op

Als woningcorporatie wil je te allen tijde de juiste beslissingen nemen. Het besef dat het belang van data daarbij essentieel is, is inmiddels geland in de sector. Maar hoe kun je uit diezelfde gegevens nog meer waarde halen? Volgens Wouter Schmidt, Management Consultant bij 66Controls, is het visualiseren van data het antwoord. Een gesprek over datagedreven werken, het combineren van data en IoT als volgende stap.

Waarom VICZ66?

Ervaring heeft ons geleerd het Gebouw centraal te stellen bij woningcorporaties. Je moet het gebouw als het ware ‘snappen’. Als de informatie over een gebouw niet correct is, kan je huurders niet tevreden houden, reparaties opvolgen, de kosten in de hand houden, kijken naar de toekomst, de VVE factureren, enz.

De focus voor VICZ66 is daarom Gebouw (vastgoed) informatie controleren en zichtbaar maken. Zichtbaar maken is bij uitstek ook de informatie en vergelijkingen maken op kaart (geo) niveau.

Voor wie?

 • Bestuurders

 • Controllers

 • Vastgoedmanagers

 • Beheerders

 • Technische beheerders

Bekijk demo

Ontvang meer informatie

Mijn e-mailadres