Project omschrijving

Verhuurmutaties

Een vlotte overgang van een woning naar de volgende huurder is een belangrijke inkomstenverhoger. Een dag huurderving kost gemiddeld 35 Euro. Het voorspellen van verhuurmutaties en efficiëntie in het plannen en uitvoeren van de ketenprocessen loont. Het koppelen en analyseren van de diverse databronnen binnen woningcorporaties helpt de aansturing van ketenpartners.

 • Opzetten van een continu verbeterproces
 • Voorspellen van verhuurmutaties
 • Inzicht in planning van ketenpartners
 • Geografisch inzichtelijk gemaakt

Niet planmatig Onderhoud (NPO)

First-time-right onderhoud is een wens en uitdaging van iedere organisatie. Bij woningcorporaties is dit niet anders. Door de vele databronnen is het verstrekken van informatie en aansturen van de onderhoudspartner vaak een data-uitdaging. We koppelen verschillende databronnen aan elkaar om tot een eenduidige onderhoudsopdracht te komen.

 • Minder onnodige bezoeken

 • Inzicht in prestaties

 • Financiele besparing

Verbetering klantcontactcenter

Woningcorporaties hebben veelvuldig contact met hun bewoners. De mate van de bereikbaarheid, het luisterend oor en het nakomen van afspraken zijn een groot onderdeel van het woongenot van de bewoners. Door het koppelen van telefoondata, CRM data, ERP data en ketenpartner data krijgen klantcontactcentermedewerkers een integraal klantbeeld. Hierdoor kunnen ze beter inspelen op klantvragen en het ondersteunt het komen tot de juiste oplossing.

 • Klanttevredenheid verhogen

 • Inzicht in prestaties

 • Beter scores AEDES benchmark

 • Effectiever klantcontactcenter

Aanvullende services

Als woningcorporatie heb je niet alleen een rol als huisvester maar spelen ook aanvullende services en een correcte afhandeling een rol. Dit is geen sinecure. Er is veel handmatige administratie rondom schoonmaak, elektra, en andere services. Bovendien vereist de wet juiste administratie. Fouten kunnen leiden tot financiële risico’s. Met een lean aanpak verbeteren onze data-engineers het administratieve proces rond aanvullende services.

Meer weten?

Ontvang meer informatie