Project omschrijving

Radboud UMC

Het UMC St Radboud is een centrum voor patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Deze drie staan in nauw verband met elkaar. Voor goede patiëntenzorg is wetenschappelijk onderzoek nodig, voor goed medisch onderwijs zijn patiëntenzorg en onderzoek onontbeerlijk.​

Ondersteuning op het gebied van ICT is ondergebracht in een centraal servicecentrum in samenwerking met de Radboud Universiteit. Vanuit dit centrum worden de Oracle omgevingen van beide organisaties ondersteund.

Situatie

Het UMC St Radboud is al sinds 5 jaar operationeel met Oracle eBS 11.5.x. FinancialsProcure to PayInventory,
Projects en HRMS met HR Payroll zijn in gebruik tot ongeveer 3.000 actieve gebruikers in iProcurement en bijna 15.000 personeelsleden in Payroll. In augustus 2010 is besloten om, samen met de Radboud Universiteit, de eBS omgevingen in een gemeenschappelijk gestuurd project te ‘upgraden’.

Opdracht

De doelstelling voor dit R12-project is de productieomgeving van het UMC in Q2 2011 op te leveren. In totaal zitten in deze omgeving inclusief de ‘openzorg’ template meer dan 300 stukken maatwerk die meegenomen worden. De uitvoering van het project wordt voor 80% door intern personeel gedaan.

Resultaten

  • Projectplanning, milestones, budget, tooling en resourcing zijn begroot en ingeschat door MARC in overleg met de klant.

  • Het project is eind 2011 opgeleverd op tijd en binnen budget.

Meer informatie

Ontvang meer informatie