Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) is een (boven)regionaal, topklinisch opleidingsziekenhuis in de regio Midden-Brabant. Landelijk staan we bekend om onze expertise op het gebied van zware Traumatologie en Neurochirurgie en bovenregionaal op het gebied van Cardiologie, Orthopedie en
Interventieradiologie. Ook hebben wij bijzondere aandacht voor de ouder wordende mens.

Situatie

ETZ is een fusie van het Sint Elisabeth ziekenhuis en het TweeSteden ziekenhuis. Beide organisaties gebruikten Oracle eBS als ERP systeem en na de fusie veranderde het ERP landschap. Oracle ERP bleef het leidende systeem voor Financien, Inkoop en Logistiek. De contracten met Oracle dienden te worden herzien en een besparingsdoelstelling over 5 jaar total contract cost of ownership werd nagestreefd. 

Opdracht

Optimaliseer de Oracle ERP contracten over een horizon van 5 jaar.

Resultaten

  • Reductie van jaarlijkse support kosten

  • Controle op compliancy

  • Een grote besparing in geld

  • Een ERP Cloud speelomgeving

Ontvang meer informatie

Mijn e-mailadres