Situatie

Rivas heeft 66Controls gevraagd om mee te denken over een vereenvoudiging van de beheerlasten op procuratie in iProcurement en crediteuren. Na gedegen onderzoek is besloten tot het breder inzetten van Oracle Approvals Management (AME).

Opdracht

  • Vervang het huidige goedkeuringsproces voor crediteuren en iProcurement door een AME implementatie gebaseerd op HR organisatie hiërarchie, gebruik makende van dynamische bepaling fiatteurs.
  • Reduceer de effort in het beheer van statische fiatteurslijsten
  • Faseer de bestelpositie hiërarchie uit
  • Voeg speciale regels voor projecten, ontvangsten toe

Resultaten

  • Een goed beheersbare oplossing
  • Eén te onderhouden hierarchie
  • De goedkeuring van projecten is ingeregeld
  • Meer sturing en minder uitzonderingen
Meer informatie

Ontvang meer informatie