Ziekenhuis Gelderse Vallei

Het Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) in Ede is een ziekenhuis met een regionale functie. Het heeft een groot aantal sub-specialismes om professionele zorg te leveren.Het ZGV werkt met een wetenschappelijk doelstelling aan de volgende speerpunten:

  • Topsport
  • DarmLeverCentrum
  • Reuk en smaakcentrum

Situatie

Het Ziekenhuis Gelderse Vallei gebruikt Oracle als ondersteunend systeem voor Financiën en Inkoop& Logistiek en wenst effectief en snel complementerende functies voor haar Oracle (beheer) organisatie in te kunnen zetten.

Opdracht

Vanuit regelgeving moeten ziekenhuizen implantaatgegevens aanleveren aan het LIR. Het ZGV benutte deze eis met een verdere optimalisatie van het Artikelbeheerproces door ook de data-aanlevering vanaf de bron (leverancier) via GS1 naar ZGV te optimaliseren.

Resultaten

  • Leveranciers leveren nu via GS1 geautomatiseerd hun artikeldata aan ZGV Oracle EBS. Minder menselijke interactie.

  • Implantaat data wordt nu van ERP via scanning doorgegeven aan het EPD.

  • ​​Single point of artikel data-entry

  • Het EPD verzorgt de LIR communicatie

Meer informatie

Het automatisch verwerken van artikel attributen via GS1 is een doelbewuste keuze van ons huis geweest in het optimaliseren van inkoopprocessen. Voor 2020 moet het punctueel werken in verband met regelgeving (LIR).

Norman Regtering - Hoofd Inkoop& Logistiek, Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ontvang meer informatie