VU Medisch Centrum

VUmc staat voor onderscheidende patiëntenzorg, hoogwaardig wetenschappelijk onderwijs en grensverleggend onderzoek. Hierbij wordt de behandeling van mensen gekoppeld aan gezonde ambitie en fundamentele nieuwsgierigheid.

VUmc is sinds 2010 een klant van 66Controls. Zij gebruikt de Oracle e-Business Suite (ERP) sinds 2006, om hun gehele financiële en logistieke proces te kunnen waarborgen, dit als ondersteuning aan al hun zorgverlenende afdelingen.

Situatie

Samen met het AMC is besloten tot in gebruik nemen van een nieuw EPD, waartoe EPIC verkozen is. De afhandeling van in EPIC aangemaakte facturen dient in Oracle (ontvangsten, correcties) en CollectIT (debiteurenbeheer, aanmanen) plaats te vinden.

Opdracht

Technische realisatie van deze koppelingen zodat VUmc haar debiteuren kan beheren:

  • Klanten en transacties vanuit EPIC in Oracle aanmaken,
  • Scheiding tussen zorg en bedrijfs-administratie inrichten,
  • Ontvangsten en correcties vanuit Oracle naar CollectIT versturen,
  • Zorg voor een goede aansluitingscontrole.

Resultaten

  • Koppelingen tussen drie systemen

  • Een controleerbare aansluiting

  • Flexibel aanpasbaar naar wens

Meer informatie

Met de flexibele inzet van 66Controls en hun ervaring in debiteurenkoppelingen konden we zeer snel schakelen en is een goed werkende interface gerealiseerd.

Marjolein de Haan - Functioneel Beheerder, VU Medisch Centrum

Ontvang meer informatie