Staedion

Een op de zeven woningen in Den Haag is van Staedion. Als woningcorporatie verhuren wij ruim 36.000 woningen en 4.000 overige objecten zoals winkels, bedrijfsruimten en garages in Den Haag. Ons hoger doel is dat wij ‘een eigen thuis bereikbaar maken met onze bewoners’, met als gewaagd doel dat al onze bewoners zich thuis voelen in 2020.

Situatie

Het verbeteren van de processen door te sturen op feiten en trends. Hiervoor is het noodzakelijk om data kwaliteit te verbeteren en data bronnen te combineren zodat inzicht wordt verkregen waar knelpunten zijn en hoe adequaat processen verlopen. Staedion is stappen aan het zetten op het gebied van verdere digitalisering en professionalisering van informatisering. Staedion werkt ook meer en meer samen met andere woningbouwcorporaties. We zijn met veel bezig dus willen we off-theshelve prijsvriendelijke bewezen oplossingen.

Opdracht

Het ontwikkelen van management packs voor woningcorporatie processen om inzicht te geven in de effectiviteit van bijvoorbeeld het Klant Contact Centrum. Daarnaast het ontwikkelen van datakwaliteitspacks die kerngegevens van Staedion valideren met open / alternatieve bronnen of inzichtelijk maken in hoeverre gegevens zijn ingevuld. 

Resultaten

  • Het combineren van gegevens over verschillende applicaties en bronnen en hiermee effectiviteit van processen inzichtelijk maken;​

  • Valideren van herindeling van (financiële) clusters zoals die vanwege wettelijk rapportage eisen  zijn doorgevoerd;​

  • Valideren van energie labels van Staedion ERP met de officiële overheidsregistratie;

  • Het matchen van onroerendgoed met Basis Administratie Gebouwen (BAG) en deze inzichtelijk maken met GIS viewer.

Meer informatie

In korte tijd is gelukt om bronnen te combineren waar het mee mogelijk werd om de cluster herindeling succesvol binnen de planning af te ronden. Intussen hebben we ook interessant inzichten opgedaan wat betreft klant tevredenheid van ons Klant Contact Centrum.

Jelle de Waard - Informatiemanager, Staedion

Ontvang meer informatie