Project omschrijving

Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) is een (boven)regionaal, topklinisch opleidingsziekenhuis in de regio Midden-Brabant. Landelijk staan we bekend om onze expertise op het gebied van zware Traumatologie en Neurochirurgie en bovenregionaal op het gebied van Cardiologie, Orthopedie en
Interventieradiologie. Ook hebben wij bijzondere aandacht voor de ouder wordende mens.

Situatie

ETZ is een fusie van het Sint Elisabeth ziekenhuis en het TweeSteden ziekenhuis. De ICT afdeling  wenste een aanvang te maken met contract management door het opleiden van een medewerkster en het neerzetten van het basiskamp. Het feit dat 66Controls ons al eerder had bijgestaan en de mogelijkheid bood om ook bij haar andere klanten kennis op te doen was onderscheidend.​

Opdracht

  • Leid onze medewerker op tot contractbeheerder,​
  • Verzamel met haar de contracten en beoordeel die,​
  • Leg de resultaten vast in de ETZ systemen.​

Resultaten

  • IT-contracten in beeld en toegewezen aan contracteigenaar,

  • Gedragen proces ingericht

  • SAM manager opgeleid

Meer informatie

De mensen van 66Controls hebben mij goed op weg geholpen op het gebied van contractmanagement. Ik ben nu in staat om het proces verder vorm te geven.

Jet van der Plas - Contractmanager, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

Ontvang meer informatie