Registratie Medische Implantaten

Implantaten scannen

Vanaf 1 januari 2019 start het Landelijk Implantaten Register (LIR). Dit houdt in dat zorgverleners gegevens over ingebrachte implantaten moeten registreren in het medisch dossier van de patiënt en moeten aanleveren aan het LIR. Tevens is de zorgverlener verplicht om de patiënt de gegevens over de geïmplanteerde hulpmiddelen schriftelijk te verstrekken.

Koppeling LIR

Het aanleveren van implantaatgegevens aan het LIR kan automatisch via een koppeling. Veelal worden implantaten door het scannen van de barcode (UDI) al geregistreerd in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). De informatie is hierdoor al digitaal beschikbaar en kan vanuit het EPD worden aangeleverd aan het Landelijk Implantatenregister.

Verbruiksmonitor

De verbruiksmonitor geeft inzicht in het verbruik en kosten van medische implantaten. Ziekenhuizen die verbruikte implantaten registeren middels implantaten scannen, kunnen in de verbruiksmonitor de daadwerkelijke materiaalkosten per ingreep inzien. Met deze informatie kunnen analyses en vergelijkingen gemaakt worden op ingreepniveau.

Ontvang meer informatie