Oplossingen voor de zorgsector

Integraties

Het Enterprise Resource Planning (ERP) systeem en het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) vullen elkaar goed aan. De kracht van het EPD ligt in het afhandelen van privacygevoelige patiëntinformatie. Op het vlak van financiële en logistieke processen heeft een ERP meer functionaliteit dan een EPD. Haal meer waarde uit beide systeem door ze te koppelen.

Meer weten?

Case: Systeemkoppeling ERP & EPD

Realiseer voor Amsterdam UMC een systeemkoppeling tussen EPIC EPD en Oracle e-Business Suite ERP zodat zij haar debiteuren beter kan beheren; klanten en transacties vanuit EPIC in Oracle EBS kan aanmaken, ontvangsten en correcties vanuit Oracle EBS naar CollectIT kan versturen, er een goede aansluitingscontrole is en een duidelijke scheiding tussen zorg- en bedrijfsadministratie.

Lees meer

Waarom 66Controls?

 • Wij zijn dé expert op het gebied van ondersteunende applicaties, de onderliggende data en de bovenliggende processen. En helpen de ziekenhuizen met hun procesoptimalisatie, optimale inrichting van applicaties en bij het realiseren van hun financiële doelstellingen

 • In de afgelopen 25 jaar hebben onze consultants de meeste ERP procesoptimalisaties en integraties gerealiseerd bij ziekenhuizen

 • De complete supply-chain (inclusief inkoop) plus financiële processen in de zorg overzien wij en richten wij strak in; inclusief de benodigde systeemintegraties en dashboards om het overzicht te behouden.

 • Voor Haaglanden Medisch Centrum, OLVG, Rivas Zorggroep en Amsterdam UMC hebben we koppelingen ontwikkeld voor systemen die gebruikt worden door Human Resource Management, Logistiek en Finance.

 • We hebben expertise op gebied van Oracle Fusion Cloud, AFAS, Oracle E-Business Suite, ChipSoft HiX, Ultimo, Nexus en EPIC; en overige veel voorkomende bedrijfsondersteunende zorgsystemen.

 • Buiten de zorgsector hebben we systeemintegraties gemaakt voor debiteurenbeheer voor onder andere; Das Rechtsbijstand, Gemeente Den Haag en Ziggo.

   GS1 Data Source Healthcare

   Veel leveranciers leveren artikelinformatie aan de GS1 Data Source. Dit is een centrale gegevensbank. Per sector heeft de GS1 Data Source een datapool, zo ook de GS1 Data Source Healthcare. Door artikelstamgegevens vanuit deze betrouwbare databron middels een koppeling naar het ERP systeem en/of EPD te transporteren, beschik je over recente en juiste artikelinformatie. Dit vermindert de administratieve last en verkleint de kans op fouten.

   Meer weten?

   Landelijk Implantatenregister

   Het Landelijk Implantatenregister is bedoeld om dragers van implantaten waar problemen mee zijn te traceren, zodat zij tijdig geïnformeerd en behandeld kunnen worden. Implantaten dienen door de zorgverlener te worden geregistreerd in het medisch dossier (EPD) van de patiënt en aangeleverd te worden aan het Landelijk Implantatenregister (LIR). Het aanleveren van implantaatgegevens is te automatiseren middels een systeem-systeemkoppeling.

   Meer weten?

   Case: Integratie GS1 met ERP, EPD & LIR

   Vanuit wet- en regelgeving moeten zorgverleners implantaatgegevens aanleveren aan het LIR. Het Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) benutte deze eis met een verdere optimalisatie van het artikelbeheerproces door ook de data-aanlevering vanaf de bron (leverancier) via de GS1 Data Source Healthcare naar ZGV te optimaliseren.

    

   Lees meer

   Verbruiksmonitor

   De verbruiksmonitor maakt voor jouw ziekenhuis onder andere inzichtelijk wat de meest voorkomende ingrepen zijn, de gemiddelde prijzen van deze ingrepen, de duurste en meest gebruikte artikelen, de spend en het aantal orders per leverancier. Met deze inzichten worden materiaalverbruik en kosten transparant, waar deze voorheen verborgen waren. De nieuwe kennis kan gebruikt worden om betere afspraken te maken tussen clustermanagers, zorgmanagers, specialisten, inkoop en leveranciers.

   Meer weten?

   Betere afspraken maken

   • Harmoniseer het assortiment

   • Verminder het aantal leveranciers

   • Realiseer schaalvoordelen

   • Beding korting op dure artikelen

   • Verminder order- en transportkosten

   • Bewaak de kwaliteit dienstverlening beter

   Gebruikt door

   Ontvang meer informatie