Data management

Datakwaliteitsmanagement

Datakwaliteit is van belang in een tijd waarin opslagruimte geen aandachtspunt meer is. Hoe meer data er opgeslagen kan worden, des te vervuilder de data raakt, zeker als er sprake is van meerdere databronnen of systemen waarin veel mensen tegelijkertijd werken.

Meer weten?

Opdrachtgevers

Beheer datawarehouse

Wij zorgen ervoor dat data eenvoudig, betrouwbaar en tijdig beschikbaar is voor gebruikers.

Opdrachtgevers

Case: Beheer datawarehouse

Inrichten en beheren van een betrouwbaar datawarehouse welke de BI behoefte van VodafoneZiggo dekt. Door de jaren heen is de architectuur van VodafoneZiggo veelvuldig veranderd en deze blijft veranderen in de toekomst. Het datawarehouse mag hierdoor niet geraakt worden. De KPI’s voor de SLA’s zijn gesteld op stabiliteit en dataversheid.

Lees meer

Case: Datakwaliteitsmanagement

Het ontwikkelen van management packs voor woningcorporatie processen om inzicht te geven in de effectiviteit van bijvoorbeeld het Klant Contact Centrum. Daarnaast het ontwikkelen van datakwaliteitspacks die kerngegevens van Staedion valideren met open / alternatieve bronnen of inzichtelijk maken in hoeverre gegevens zijn ingevuld. 

Lees meer

Dashboards

IT Service Management

Het IT Service Management dashboards is gebaseerd op ITIL best practices. Het ondersteunt het Incident en Change management proces. Het dashboard toont trends over open en gesloten incidenten, groei van de incident backlog, een voorspelling van benodigde personeelscapaciteit en nog veel meer. Het IT Service Management dashboard kan met een connector worden aangesloten op TOPdesk en andere ITSM applicaties.

Meer weten?

Licentiemanagement

Als het gaat om softwarelicenties kom je soms voor vervelende verrassingen te staan. Je kunt op een bepaald moment onverwachts te maken krijgen met een incompliancy claim. Dit is intern lastig te verantwoorden omdat dit ongebudgetteerde kosten oplevert en zeker als het niet de eerste keer is, zorgt dit voor de nodige problemen. Het is gemakkelijk om te beginnen met het managen van licenties. Er is niet per se een duur en complex softwaresysteem nodig. Een simpel dashboard kan volstaan. Als je deze regelmatig bijwerkt, verbeter je de beheersing van de licenties en de risico’s, behoud je het initiatief richting de leverancier en voorkom je verrassingen.

Meer weten?

Projectmanagement

Een IT afdeling heeft vaak meerdere lopende projecten. Natuurlijk heeft iedere projectleider zijn eigen kijk op hoe een project gerund dient te worden. Hoe er gepland en gebudgetteerd moet worden, welke gereedschappen en methodes er gebruikt worden. Met lean en agile is het niet gemakkelijker geworden om te rapporteren en te monitoren. Stel, je hebt de leiding over een programma en de taak om te rapporteren naar het IT en business management. Er wordt van je verwacht dat je regelmatig overlegt met de projectmanagers. Natuurlijk kun je wekelijkse updates vragen. Met het Projectmanagement dashboard zie je in een oogopslag welke projecten je aandacht nodig hebben. Een ander voordeel is dat je de benefits van het project kunt meten en de business case kunt evalueren.

Meer weten?

Facility Management

Steeds vaker ondersteunen tools de Facility Management processen, maar vaak zijn er meerdere applicaties en dus databronnen nodig om tot goede inzichten te komen inzake de prestaties van een leverancier en vaak is deze datavergaring niet geautomatiseerd. Afnemers van facilitaire diensten sluiten regelmatig contracten af met leveranciers op basis van prestaties. Het meten van prestaties van de leverancier worden daardoor van groot belang. Het Facility Management dashboard is samen met de CompassGroup ontworpen volgens het Compass Service Framework.

Meer weten?

NEN7510

In Nederland dienen zorgverleners te voldoen aan NEN7510, een norm op het gebied van informatiebeveiliging in de zorg. De norm bestaat uit een aantal heldere Key Performance Indicators (KPI’s). Uit de jaarlijkse audit komt een beoordeling en mogelijk bevindingen. Deze informatie wordt vaak in een Word of Excel bestand opgeslagen, waarna het uit het zicht verdwijnt. Het NEN7510 dashboard biedt een centrale plek waar niet alleen de scores bijgehouden worden van de laatste audits, maar ook het verloop in de tijd zichtbaar is.

Meer weten?

Application Management Finance

IT methodieken verwachten doorgaans dat je de financien beheerst. Niet alleen op hoog niveau maar ook op applicatieniveau. Als je dit juist doet, houdt je rekening met de interne kosten. Het Financieel Management dashboard geeft inzicht in de kosten en waarde van applicaties. Applicaties kunnen vergeleken worden. Met het Financieel Management dashboard kun je de kosten van applicaties intern doorbelasten. Het Financieel Management dashboard is gebaseerd op een benchmarkmodel dat we sinds 2008 gebruiken. Het is toegepast bij 20 klanten die Oracle e-Business Suite gebruiken.

Meer weten?

Inloggen

Ontvang meer informatie