Zorgkosten in Nederland

In 2017 werd er voor 97,5 miljard euro uitgegeven aan gezondheidszorg in Nederland. Het totale zorgbudget in het Nederlandse zorgstelsel wordt voor 60% gefinancierd uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Private zorgverzekeraars verstrekken het zorgbudget aan zorgverleners op basis van declaraties, waarbij men uitgaat van gemiddelde kosten.

DBC-zorgproducten

Zorgbehandelaars werken met zogeheten DBC-zorgproducten. De afkorting DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC-zorgproduct omvat het Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC-zorgproduct omvat het totale behandeltraject van de patiënt (de diagnose, de ziekenhuisbehandeling en de nacontroles). Elke Diagnose Behandeling Combinatie heeft een eigen prijs. De DBC bepaalt de totale kosten die gedeclareerd worden door de zorgverlener aan de zorgverzekeraar. Ieder DBC-zorgproduct, ook wel DOT-zorgproduct genoemd, heeft een unieke code van 9 cijfers. In totaal zijn er circa 4400 DBC-zorgproducten die de zorgverlener kan declareren.

Onderhandelen DBC vergoeding

Sinds 2013 mogen zorgverleners en zorgverzekeraars vrij onderhandelen over de prijs per DBC voor DBC-zorgproducten uit het zogeheten B-segment. Het A-segment bestaat uit zorgproducten met landelijke maximumtarieven, gereguleerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In zowel het A-segment als B-segment is het van belang dat de vergoeding per DBC-zorgproduct minstens kostendekkend is voor de zorgverlener. De werkelijk kosten kunnen hoger zijn dan het bedrag dat de zorgverzekeraar verstrekt.

Daadwerkelijke kosten

Materiële kosten kunnen een substantieel onderdeel vormen van de kosten binnen een DBC. Om inzicht te krijgen in de werkelijke materiële kosten van een ziekenhuisbehandeling (bv een operatie) hebben wij de verbruiksmonitor ontwikkeld.

De verbruiksmonitor geeft inzicht in het verbruik en kosten van medische materialen en hulpmiddelen, o.a. implantaten en disposables. Ziekenhuizen die verbruikte medische materialen en hulpmiddelen registreren in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), kunnen in de verbruiksmonitor de daadwerkelijke materiaalkosten per ingreep inzien. Met deze informatie kunnen vergelijkingen gemaakt worden op ingreepniveau;

– waarom de ene behandeling duurder is dan de andere

– of er per specialist verschil is in het gebruik van artikelen

– welke artikelen aanzienlijk duurder zijn dan alternatieven

– welke artikelen er vaak gebruikt worden.

Onze verbruiksmonitor helpt u bij;

– standaardisering van materiaalgebruik binnen een maatschap

– harmonisatie van het assortiment binnen ziekenhuizen

– realiseren van besparingen door het maken van keuzes

– Inzicht in materiaalverbruik biedt kansen voor onderhandelingen met leveranciers

– leveranciersreductie

– optimaliseren van processen