Het landelijk implantatenregister is bedoeld om dragers van implantaten waar problemen mee zijn te traceren, zodat zij tijdig geïnformeerd en behandeld kunnen worden indien dat noodzakelijk is. Ingebrachte implantaten dienen te worden geregistreerd in het medisch dossier van de patiënt en vervolgens aangeleverd te worden aan het Landelijk Implantatenregister (LIR) per 1 januari 2019.

Data aanleveren

Het aanleveren van implantaatgegevens aan het LIR kan automatisch via een koppeling of handmatig via een webportaal. Veelal worden implantaten door het scannen van de barcode (UDI) al geregistreerd in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). De informatie is hierdoor al digitaal beschikbaar en kan vanuit het EPD worden aangeleverd aan het LIR.

FHIR koppeling

FHIR staat voor Fast Healthcare Interoperability Resources en is de nieuwste standaard voor informatie-uitwisseling in de zorg, ontwikkeld door Health Level Seven (HL7). Aan de hand van de FHIR standaard kan een koppeling gemaakt worden tussen het Elektronisch Patiëntendossier en het Landelijk Implantatenregister. FHIR kan gebruik maken van meerdere protocollen. Het LIR maakt momenteel gebruik van JSON en REST via HTTPS.

UZI Authenticatie

Om middels de FHIR koppeling gegevens vanuit het EPD aan te kunnen leveren aan het LIR, moet de databaseserver met zorginformatie beschikken over een UZI-certificaat. Dit certificaat maakt het mogelijk een beveiligde (SSL) verbinding te leggen. Een UZI-certificaat wordt tegen betaling uitgegeven aan abonnees van het UZI-register.

Welke gegevens dien je aan te leveren vanuit het EPD?

1.Naam van de zorgaanbieder (locatie)

KvK vestigingsnummer

4. Unieke aanduiding van het implantaat (UDI)

GS1 of HiBC

3. Datum implantatie

4. Datum explantatie van het implantaat

5. Datum overlijden van de client

6. ZorgverlenerUZI

https://www.uziregister.nl/

Welke gegevens worden afgeleid van de UDI code?

6. Producttype van het implantaat

7. Naam van de Fabrikant van het implantaat

8. Productnaam van het implantaat

9. Lotnummer (batch) van het implantaat

10. Serienummer van het implantaat