Sinds 1 januari 2019 is het verplicht om implantaten te registreren in het Landelijk Implantaten Register (LIR). Echter, er zijn ziekenhuizen die deze gegevens nog niet aanleveren of zelfs nog niet zijn begonnen met de ontwikkeling van de koppeling naar het LIR. Is jouw ziekenhuis ook nog niet helemaal klaar voor het LIR? Lees dan verder.

Boete?!

Wees gerust, op dit moment loop je nog geen risico op een boete. We bevinden ons nu nog in de zogeheten ‘ingroeiperiode’. Deze loopt tot en met 31 december 2019. In de ingroeiperiode is het voldoende om de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan te tonen dat je actief bezig bent met de implementatie. Vanaf 1 januari 2020 zullen de wettelijke verplichtingen gehandhaafd worden. De IGJ kan een bestuurlijke boete opleggen bij het niet voldoen aan de wet, al dan niet voorafgegaan door een schriftelijke waarschuwing. Het normbedrag van de boete bedraagt 16750 euro en kan bij recidive worden verdubbeld. Als er geen sprake is van bijzondere omstandigheden bedraagt de boete 70% van het normbedrag, ofwel circa 10000 euro. In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz) zijn drie verplichtingen vastgesteld waarvan voldaan moet worden;

1. voor de zorgverlener: het vastleggen van implantaatgegevens in het patiëntendossier, op een manier dat het implantaat kan worden herleid tot de patiënt;

2. voor de zorgverlener: het schriftelijk verstrekken van deze implantaat-gegevens aan de patiënt;

3. voor de zorgaanbieder (de zorginstelling): het registreren van de implantaatgegevens in het LIR.

Het eerste punt is een voorwaarde voor een efficiënte realisatie van punt twee en drie. Het verstrekken van implantaatgegevens aan de patiënt wordt vaak geregeld via een patiëntportaal. Hier kan de patiënt inloggen om zijn of haar medische gegevens in te zien, waaronder implantaten. Het derde punt, de aanlevering aan het LIR, dient uiterlijk een maand na implantatie, explantatie of overlijden van de patiënt plaats te vinden.