In eerdere artikelen is er aandacht besteed aan goederenlogistiek in ziekenhuizen. Vergeleken met de ontwikkelingen in de logistieke sector zijn er nog veel stappen te zetten om op gelijk niveau te komen. Goederenlogistiek is daarentegen niet de core business van een ziekenhuis, maar wordt alsmaar belangrijker door toenemende wet- en regelgeving. Naast deze verplichte aandacht, kan het vanuit economisch oogpunt en procesoptimalisatie ook de moeite waard zijn om goederenlogistiek in de zorgsector onder de loep te nemen.

Ontwikkelingen

De afgelopen jaren hebben meerdere ziekenhuizen in Nederland een ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van goederenlogistiek. Uniforme barcodering en de aanleverplicht aan implantaatregisters zijn daarin grote drijfveren geweest. De ziekenhuizen die ervoor gekozen hebben om artikelen, waaronder implantaten, bij verbruik te scannen, combineerden dit vaak met een automatisch bestelsysteem. Waar in het verleden de zogeheten terreindeskundigen of specialisme oudsten een ronde liepen door het magazijn om inzicht te krijgen in wat men moest bestellen, op basis van de beschikbare voorraad en in het beste geval geplande ingrepen, werd er plots nagedacht over wat er dagelijks nodig zou zijn. Automatische bestellingen op basis van min-max waarden werd de norm binnen de huizen. Het resultaat daarvan was onder andere een lagere voorraad dus minder voorraadkosten, minder vaak misgrijpen, lagere spoedkosten en het tegengaan van expiratie van artikelen.

Optimaliseren

Om het maximale uit een dergelijk bestelsysteem te halen, kun je het beste op basis van historische data de min-max waarden aanpassen. Je weet na verloop van tijd wat er daadwerkelijk nodig is en welke voorraad daarbij hoort. Voor een ziekenhuis dat vooral electieve zorg verleent, is het helemaal niet nodig om grote voorraden aan te houden, of misschien wel helemaal geen voorraden?! Bij electieve zorg wordt nagenoeg alles gepland, behalve de materialen. Er wordt gekeken naar de beschikbaarheid van de operatiekamers, van de specialisten, de assistenten et cetera. Waarom doen we dit dan niet met materialen?

De volgende stap

De volgende stap in de ontwikkeling van goederenlogistiek in ziekenhuizen is wat mij betreft het bestellen van goederen op basis van ingrepen. Per ingreep kan gestandaardiseerd worden wat er nodig is. Sterker nog, dat is er al in de vorm van klaarzetlijsten per ingreep. Door deze te digitaliseren en in te richten in het EPD/ZIS, kan er automatisch besteld worden via een koppeling met het logistieke systeem. De voorraad kan verder verlaagd worden, tot het niveau waarop deze toereikend is voor spoedgevallen of uitzonderingen.

Op de lange termijn verwacht ik dat goederenlogistiek vaker uitbesteed zal worden, daar het niet de core business is van ziekenhuizen. Het past tevens bij de huidige tijdsgeest waarin just-in-time, on-demand en as-a-service sleutelwoorden zijn geworden in ons leven.